Konular

Burada konu hakkında ayrıntılı makaleler, sağcı şiddetin gelişimi ve buna bağlı olarak mağdurların yaşadıklarını ve edindikleri tecrübelerini daha yakından inceleme fırsatı veriyor. “Ölüm vakaları“ başlıklı makalede, Hamburg’da aşırı sağcı şiddet nedeniyle veya ırkçılıktan hayatını kaybeden insanlar hakkında bilgi veriliyor. Onyıl başlıklarında ise her bir onyıl dönemi için aşırı sağcı örgütler ve aktörleri hakkında bilgi veriliyor.