Alman Bloku (DB)

Alman Bloku (Deutscher Block (DB)), aşırı sağcı Ekonomik Yeni Yapılanma Birliğinden, 1947 yılında yaşanan bölünmeyle ortaya çıkan etnik-nasyonal bir partiydi. 1950 yılındaki Bavyera Eyalet Parlamentosu seçimlerinde DB yüzde 0,9'luk oy oranına ulaştı. Ondan sonra sadece yerel bağlamda etkiliydi. 1953 yılındaki Federal Parlamento seçimlerine Nasyonal Birlik (Nationale Sammlung) çatısı altında girdi ama başarılı olamadı. DB, 1970'li yılların başında dağıldı.

Alman Gençlik Birliği (BDJ)

Alman Gençlik Birliği (Bund Deutscher Jugend (BDJ)) 1950 yılında Frankfurt'ta antikomünist bir dernek idi. Yöneticileri çoğunlukla eski SS üyeleri ve Wehrmacht subaylarıydı. BDJ faaliyetlerinde, ABD tarafından destekleniyordu. Teknik Servis diye tanımlanan birimi, Sovyetler Birliği'ne karşı olası bir savaş için eğitilen bir paramiliter örgüt yapısında geliştirildi. Teknik Servis'in faaliyetleri BDJ'nin 1953 yılında yasaklanmasına yol açtı.

Alman Halk Birliği (DVU)

Alman Halk Birliği (Deutsche Volksunion (DVU)) aşırı sağ bir partiydi. Yayınevi sahibi Gerhard Frey, DVU'yu 1971 yılında NPD'ye rakip olarak, önce dernek, 1987'de ise parti olarak kurdu. DVU'nun parti programı ve amaçları, devamlı Frey'ın iş adamı ve "National-Zeitung" gazetesi imtiyaz sahibi olarak, ticari menfaatleriyle iç içeydi. 1980'li ve 1990'lı yıllarda aşırı sağın en önemli partilerinden biriydi. Hatta bir zaman en fazla üyesi bulunan aşırı sağ partiydi. DVU özellikle mültecilere karşı kampanyalarla ve Nazi Dönemi’nde işlenen suçları basite indirgeyerek algı yarattı. Militan Neonazilerle temasta olmadıklarını kamuoyuna açıklamalarına rağmen, içerik ve personel bağlamında birçok örtüşme vardı. DVU 2011 yılında NPD ile birleşti.

Alman Komünist Partisi (DKP)

Alman Komünist Partisi (Deutsche Kommunistische Partei (DKP)) 1968 yılında Federal Almanya'da kurulan komünist küçük bir partidir. Yönetim kadrolarındaki kişiler ve içerik olarak benzerliği nedeniyle 1956 yılında yasaklanan KPD'nin (Almanya Komünist Partisi) ardılı sayılır.

Alman Partisi (DP)

Alman Partisi (Deutsche Partei (DP)), 1945’te kurulduğunda Aşağı Saksonya Eyalet Partisi (NLP) adını taşıyan, önceleri milliyetçi-muhafazakar çizgide olan bir partiydi. 1946 yılından itibaren faaliyetlerini Schleswig-Holstein'a, Hamburg'a ve Bremen'e de yaydı ve buralarda federal seçimlerde yüzde 5 barajını aştı, Hamburg'da hatta yüzde 13,1 kazandı ve toplam beş ilçede doğrudan milletvekili çıkardı. 1949 ile 1960 yılları arasında Federal Hükümet ortağıydı ve bakanlar çıkardı. 1953 ile 1957 yılları arasında CDU, FDP ve Vatanından Edilenler ve Hakları Çiğnenenler (BHE) partisi ile Hamburg Bloğunun bir parçasıydı. Parti, aşırı sağ görüşlere karşı giderek daha az mesafe koymaya başladı. Nasyonal Sosyalizm Dönemi’nde Emniyet Genel Müdürü olan Alfred Richter, parti başkan vekili oldu. 1961 yılında parti, çok sayıda üyesini CDU'ya kaybetmesinin ardından federal alanda dağıldı.

Alman Reich Partisi (DRP)

Alman Reich Partisi (Deutsche Reichspartei (DRP)), 1950 yılında "Alman Muhafazakar Partisi - Alman Reich Partisi"nin ve "Nasyonal Demokrat Parti"nin birleşmesiyle Kassel'de kurulan bir aşırı sağ partiydi. Bazı kurucuları NSDAP'nin ilk kuruluş yıllarda üye olan isimlerdi. DRP, özellikle Kuzey Almanya’da siyasette etkiliydi. Kaleleri Bremen ve Aşağı Saksonya'daydı. 1964 yılında NPD kuruluna kadar DRP, Federal Almanya'nın en fazla üyesi bulunan aşırı sağ partisiydi. Çok sayıda üyesinin NPD'ye geçmesi üzerine DRP aynı yılda dağıldı.

Almanya Komünist Partisi (KPD)

Almanya Komünist Partisi (Kommunistische Partei Deutschland (KPD)), 1919 başında Weimar Cumhuriyeti Dönemi’nde kurulan solcu bir partiydi. KPD kendini açık bir şekilde antifaşist parti olarak görüyordu. 1933 yılında Naziler tarafından yasaklandı, üyeleri sistematik takibata uğradılar ve katledildiler. 1945’te Hamburg'da da tekrar kuruldu ve başlangıçta eyalet bakanları bile çıkardı. KPD, 1947 yılından itibaren Soğuk Savaş Dönemi nedeniyle etkisini kaybetti ve çok üye kaybına uğradı. 1956 yılında parti yasaklandı. Faaliyetlerini illegalitede sürdürdü. Parti yönetiminin bir kısmı Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ne (DDR) göç etti. 1968 yılında Alman Komünist Partisi (DKP) yeniden kurulunca, çok sayıda eski KPD üyesi bu partiye üye oldu.

Almanya Nasyonal Demokrat Partisi (NPD)

1964 yılında Almanya Nasyonal Demokrat Partisi (NPD) kuruldu. Aşırı sağ parti önemli ölçüde Alman Reich Partisinden ortaya çıktı. Baden-Württemberg'deki ilk seçim başarılarından sonra parti, 1969 yılındaki Federal Parlamento seçimlerinde yüzde beş barajını aşamadı ve uzun süren bir krize girdi. 2003 yılında partiyi yasaklama girişimi, partinin çok sayıda üst düzey yöneticisinin istihbarat elemanı olduğunun ortaya çıkmasıyla, başarısızlıkla sonuçlandı. 2004 ile 2014 yılları arasında parti Saksonya Eyalet Parlamentosunda ve 2006 ile 2016 arası da Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Parlamentosunda temsil ediliyordu. 2017 yılında ikinci bir yasaklama girişimi Federal Anayasa Mahkemesi tarafından, partinin anayasal düzene düşmanlık beslemesine ve Nasyonal Sosyalizm ile ruh ikizi olmasına rağmen, halihazırda demokrasi için tehdit teşkil etmediği gerekçesiyle, reddedildi. Haziran 2023’te NPD adını değiştirerek "Vatan" (Die Heimat) adını aldı.

Parti, antisemitist ve ırkçı görüşleri ve etnik-nasyonal dünya bakışıyla nasyonal sosyalizme büyük yakınlık içinde. Parti üyeleri sürekli olarak Holokostu inkar ediyor ve sağcı saldırılara ve şiddet olaylarına katılıyorlar.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD)

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)) 1890’da, Sosyal Demokrat İşçi Partisinden ortaya çıktı ve Almanya’nın halen faal olan en eski partisi. SPD, Nasyonal Sosyalizm Dönemi’nde yasaklıydı ve sürgünde çalışmalarını yürütüyordu.

Antisemitizm

"Antisemitizm (Antisemitismus) Yahudilere karşı düşmanlıktır. Yahudi düşmanlığı ve Yahudilikle ilintili her şeye nefret uzun zamandan beri var. Yahudilerin, genelleştirme yapılarak negatif özellikleri, sözde kendilerine özgü fiziki ve karakter özellikleri bulunduğu öne sürülür. Antisemitizm doğrudan somut şahıslara düşmanlıktan öteye de uzanıyor. Yahudileri dünyadaki siyasi, ekonomik ve sosyal süreçlerden olumsuz anlamda sorumlu tutuyor."

Kaynak: Baden-Württemberg Eyalet Siyasi Eğitim Merkezi, Antisemitizm

Antiziganizm

"Antiziganizm (Antiziganismus), Sintiler, Romanlar, Yenişler ve diğer "çingene" olarak stigmatize edilen gruplara veya bireylere karşı yapılan ırkçılığı ifade eden terminolojidir. Antiziganizmin etkileri ön yargılardan açık karşıtlığa, ayrımcılığa, dışlamaya ve fiziki şiddetten Nasyonal Sosyalizm Dönemi’ndeki sistematik bir soykırıma kadar uzanır."

Kaynak: Antiziganizm Araştırmaları Cemiyeti Derneği, Antiziganizm nedir?

Blood & Honour

Blood & Honour (Türkçe: Kan & Şeref), tüm dünyadaki aşırı sağcıların iletişimde olmalarına ve yayılmasına hizmet eden bir sağcı rock müziği ağı. 1980’li yıllarda önemli ölçüde, aşırı sağcı müzik grubu Skrewdriver’nın solisti İan Stuart Donaldson’un çabalarıyla Büyük Britanya’da kuruldu. 1994 yılında, tüm Almanya’da konserler düzenleyen, 2000 yılında yasaklanan, bir Alman temsilciliği kuruldu. Yasaklamanın ardından faaliyetler kısmen başka isimler altında sürdürüldü. Ağın bazı üyelerinin NSU çevresiyle bağlantıları bulunuyor. Militan Neonazi örgütü Combat 18, Blood & Honour’un silahlı kolu sayılıyor. Combat 18, 2020 yılında Almanya’da yasaklandı.

Christian Worch

Christian Worch (1956 doğumlu) Neonazi üst düzey lideri, Hamburg-Hammlı bir Alman. Worch, 1977 yılından beri Genç Nasyonal Demokratlar'da (JN) faal idi ve 1980'li yıllarda Michael Kühnen'in idareden sorumlu sağ koluydu. Worch, Nasyonal Sosyalistlerin Eylem Cephesinin (ANS) kurucularındandı ve ANS'in yasaklanmasından sonra Özgürlükçü İşçi Partisine (FAP) geçti. FAP'nin yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya olmasından, 1989 yılında Thomas Wulff ve başkalarıyla birlikte Nasyonal Listeyi (NL) kurdu. Neonazi örgütlerinin yasaklanmasına tepki olarak Worch ve Wulff 1990'larda Hür Tertipler konseptini geliştirdi. "Kuzey Almanya Nasyonal ve Sosyal Eylem Birliği" bölgeler üstü bir koordinasyon merkezi olarak hizmet verdi. Worch 2000'li yıllarda Hamburg'dan Mecklenburg-Vorpommern Eyaletine taşındı ve o zamandan bu yana Parchim'de yaşıyor. Geçici olarak "Die Rechte" partisinin genel başkanlığını yaptı. Worch onlarca yıldır Alman Neonazilerin merkezindeki aktörlerden biridir.

Cinsiyetçilik

"Cinsiyetçilik (Sexismus) insanların atfedilen cinsiyetleri nedeniyle dışlanmasıdır. Cinsiyete yüklenen toplumsal rollerin getirdiği beklentiler ve özellikler eşitsizlik, değersizleştirme ve ayrımcılığa neden olabiliyor. Cinsiyetçilik aynı zamanda kadınların tehditlere, fiziksel ve psikolojik tacizlere ve hatta femicide olarak adlandırılan kadın cinayetlerine neden oluyor ve cezai yaptırımı olan şiddete ve cinayetlere maruz kalınması manasını taşımaktadır. Toplumlarda güç de cinsiyet bağlamında eşitsiz paylaşıldığı için özellikle kadınlar cinsiyetçiliğe maruz kalırken, erkekler genellikle güç sahibi olma konumlarının neticesi olarak ayrıcalık ve imtiyazlardan faydalanırlar."

Kaynak: Kilise ve Aşırı Sağcılık Federal Çalışma Birliği, Cinsiyetçiliğe ve Antifeminizme Dair 5 Soru, 2021

Genç Nasyonalistler (JN)

Genç Nasyonalistler (Junge Nationalisten (JN)), önceki adı NPD olan Vatan (Heimat) partisinin, 1968'den 2018'e kadar "Genç Nasyonal Demokratlar" adını taşıyan, gençlik örgütüdür. Gençlik örgütü parti programını benimsemekte ve aynı biçimde aşırı sağ görüşlere sahip.

Hansa Çetesi

Adı "Freizeitverein Hansa" olan ama Hansa Çetesi (Hansa-Bande) olarak tanımlanan, Michael Kühnen çevresinden oluşan, 1977'de ortaya çıkan Neonazi grubuydu. 1977'nin sonunda Nasyonal Sosyalistlerin Eylem Cephesine (ANS) dahil oldu.

Irkçılık

"Irkçılık, insanları dış görünümleri, isimleri, (sözde) kültürleri, kökenleri veya dinleri nedeniyle değersiz gören bir ideolojidir. Almanya'da beyaz olmayan, Alman olmayan, güya topluma aslen dahil olmayan insanlar ırkçılığa uğramaktadırlar. İnsanlar bireysel yetenekleri ve özelliklerine veya şahsen yaptıklarına göre değil de sözde ait oldukları homojen gruba göre değerlendirilip, itibarsızlaştırıldıklarında bu ırkçılıktır. Bu ideolojiyle sosyal ve ekonomik yaşam şartlarındaki eşitsizlik, insanların dışlanması ve hatta şiddete uğramaları meşrulaştırılıyor."

Kaynak: Amadeu Antonio Vakfı, Irkçılık nedir?

Jürgen Rieger

Jürgen Rieger (1946–2009), Hamburg-Blankenese’den Almanya genelinde çeşitli rollerde faaliyet gösteren bir Neonazi lideriydi. Örneğin avukat olarak Thies Christophersen, Michael Kühnen ve Christian Worch gibi Neonazileri davalarda savunuyor, bir yandan da kendi geliştirdiği “Soy İnancı” gibi yeni pagan ideolojisinin propagandasını yapıyordu ve ayrıca çeşitli örgütler ve projelerin finansörü ve yöneticisiydi. Mesela diğerlerinin yanı sıra Oder-Neiße Eyleminin üyesi, "Soybirliği - Soya Uygun Yaşam Tasarımı Cermen İnanç Birliği"nin (Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung e. V.) Başkanıydı. 1995’te yasaklanan FAP ve NPD’de farklı görevler üstlendi. Başka örgütleri de resmi üyeliği olmamasına rağmen destekledi. NPD’ye, parti şiddetçi Hür Tertipleri artık dışlamayınca, 2005 yılında üye oldu. Bunun dışında sağcılara, örneğin Aşağı Saksonya’daki Heide’de “Hetendorf 13” adında eğitim merkezi gibi, satın aldığı gayrimenkullerle toplantı salonları ve gözden uzak kalabilecekleri alanlar yarattı. Rieger, Wunsiedel’de düzenlediği Rudolf Heß Anma Yürüyüşü ile tanındı. Antisemitist ve ırkçı görüşlerini alenen ve kısmen şiddet kullanarak savundu. Bu nedenden diğer suçların yanı sıra, halkı kışkırtma ve adam yaralama suçlarından hüküm yedi.

Kardeşlik

Kardeşlik (Bruderschaft) 1949 yılında Hamburg'da eski NSDAP üst düzey elemanları tarafından, kamuda kilit pozisyonları ele geçirmek amacıyla kurulan gizli bir örgütlenmeydi.

Karl-Heinz Hoffmann

Karl-Heinz Hoffmann (1937 doğumlu) Nürnbergli, çok sabıkası bulunan bir Neonazi. Gençliğinden beri aşırı sağ örgütlerde faal olan Hoffmann, 1973 yılında Direniş Spor Grubu Hoffmann (Wehrsportgruppe Hoffmann) adlı, çok sayıda sağcı terörist yetiştiren, grubu kurdu. Grubun, Hofmann'ın Nürnberg yakınlarındaki şatosunun alanında paramiliter antrenmanlar yapan, yüzlerce üyesi vardı. 1980 yılında WSG Hoffmann, Federal İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandı. Hoffmann, Lübnan'a kaçtı ve orada aşırı sağcı terör örgütü WSG- Yurt Dışı'yı kurdu ve Filistinli gruplarla yakın ilişkiler içinde oldu. WSG Hoffmann üyeleri başka saldırıların yanı sıra, 13 kişinin öldüğü ve 200'den kişinin yaralandığı Münih Ekim Şenliği saldırısını ve 1980 yılında Erlangen'de Shlomo Lewin ve Frida Poeschke çiftinin katledildiği, antisemitist cinayeti, gerçekleştirdi. Hoffmann 1986 yılında cinayetten değil ama, patlayıcı madde bulundurmak ve başka suçlardan ötürü birkaç yıl hapis cezası aldı. Tahliye edildikten sonra konuşmacı ve yayıncı olarak aşırı sağ camianın içinde faaliyetlerini sürdürdü.

Kühnen-Schulte-Wegener Grubu

Kühnen-Schulte-Wegener Grubu (Kühnen-Schulte-Wegener-Gruppe), 1970'li yılların sonunda, saldırılar için gerekli donanımı edinmek amacıyla, bankalara ve Alman ordusunun silah depolarına soygunlar düzenleyen, bir aşırı sağ terör örgütüydü.

Manfred Roeder
Michael Kühnen

Michael Kühnen (1955–1991) 1970'li yılların sonunda önce Hamburg ve çevresinde faaliyet yürüten bir Neonazi idi. 1980'li yıllarda Neonazilerin Almanya genelindeki fikir öncülerinden oldu. Aşırı sağcı diğer aktörler Christian Worch ve Thomas Wulff ile 1977 yılında, Mayıs 1978'deki eşek maskesi aksiyonu gibi, toplumu provoke eden eylemlerle kamuoyuna çıkan, "Nasyonal Sosyalistlerin Eylem Cephesi" (ANS) adlı örgütü, kurdu. Kühnen, 1978 yılından itibaren halkı kışkırtma ve başka suçlardan defalarca hapis cezası aldı. Hapiste "İkinci Devrim" ve "Nasyonal Sosyalizm ve Eşcinsellik" isimli propaganda yazıları yazdı. Kühnen'in eşcinselliği savunması kendisine karşı şahsi düşmanlıklar doğurdu ve Batı Almanya'daki Neonazi camiasının bölünmesine neden oldu. Kühnen, yandaşlarını 1980'li yılların ortasından itibaren yeni kurduğu "Yeni Cephenin Zihniyet Birliği" (GdNF) çatısında toplamaya çalıştı. GdNF’de Ocak 1990'da Doğu Almanya'da kapsamlı bir Neonazi ağı kurma şeklinin anlatıldığı, "Doğu Çalışma Planı" yayınlandı. Michael Kühnen, Nisan 1991 yılında HİV hastalığı sonucunda öldü.

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi/Yeni Yapılanma ve Yurt Dışı Örgütü (NSDAP/AO)

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi/Yeni Yapılanma ve Yurt Dışı Örgütü (NSDAP/AO) 1931'den 1945 yılına kadar Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisinin yurt dışı örgütlenmesiydi. Buna istinaden Amerikalı Neonazi Gerhard „Gary“ Lauck (1953 doğumlu), 1972 yılında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi/Yeni Yapılanma ve Yurt Dışı Örgütünü (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei/Aufbau- und Auslandsorganisation (NSDAP/AO)) kurdu. Örgüt Federal Almanya'da yasak. Merkezi ABD'dedir ve oradan ırkçı ve Neonazi propaganda malzemesi pazarlıyor. NSDAP/AO'nun geniş bir uluslararası ağı mevcut. 1970'li yıllarda Federal Almanya'da NSDAP/AO grupları oluştu. Hamburg'da buna diğerlerinin yanı sıra Michael Kühnen ve Christian Worch da dahildi. Üyeleri paralel olarak, "Yeni Cephenin Zihniyet Birliği" (GdNF) gibi yasak olmayan örgütlerdeydiler. Bu örgütlerin ortak amaçları Nasyonal Sosyalizm Dönemi diktatörlüğünü yeniden kurmak. Lauck, 1995 yılında, Danimarka'da, bir uluslararası tutuklama emrine istinaden tutuklandı ve 1996 yılında Hamburg Eyalet Mahkemesi tarafından dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını çektikten sonra sınır dışı edilerek ABD'ye gönderildi.

Nasyonal Sosyalistlerin Eylem Cephesi (ANS)

Nasyonal Sosyalistlerin Eylem Cephesi (Aktionsfront Nationaler Sozialisten (ANS)) 1977'nin sonunda Michael Kühnen tarafından kurulan ve bir dizi propaganda ve şiddet suçları işleyen Neonazi grubuydu. ANS 1983'de yasaklandı.

Nasyonal Sosyalizmi Benimseme

Nasyonal Sosyalizmi Benimsemeden (NS-Befürwortung) kasıt, nasyonal sosyalist dünya görüşüne, nasyonal sosyalist devlete, kurumlarına ve aktörlerine veya nasyonal sosyalizmin cürümlere ilişkin her türlü olumlu atfı anlıyoruz. Benimseme, örneğin görüş bildirirken, gösterilerde ve mitinglerde veya nasyonal sosyalizm sembollerin (mesela gamalı haç karalamaları) gösterilmesinde veya yayılmasında kendini gösterir.

Naumann Çemberi

Naumann Çemberi (Naumann-Kreis) Reich Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in eski vekili olan Werner Naumann ve çevresinden oluşan Nazilerin gizli örgütüydü. Grup 1950'li yılların başında Kuzey Ren Vestfalya'da FDP'ye sızmaya çalıştı.

Nazi Rejiminde Zulme Uğrayanlar Birliği – Antifaşistler Birliği (VVN-BdA)

Nazi Rejiminde Zulme Uğrayanlar Birliği (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN)) 1947 yılında Almanya genelinde, Nasyonal Sosyalizm döneminde direnişte bulunanların ve zulme uğrayanların birliği olarak kuruldu. VVN, Nasyonal Sosyalizm Dönemi’nde zulme uğrayanların sosyal sorunlarına destek oluyor, Nasyonal Sosyalizm Dönemi cürümleri hakkında toplumu aydınlatıyor, Nazi failleri tespit ediyor ve (neo) faşizme, savaşa ve silahlanma karşı duruyor. Doğu-Batı çekişmesi çerçevesindeki antikomünist önlemler VVN’yi de kapsadı. VVN’nin tümüyle yasaklanması için 1951 yılında Federal Hükümet girişimde bulundu, ancak yasak tüm eyaletlerde uygulanmadı. VVN, Hamburg’da 1951 yılından 1967 yılına kadar “komünizm” yapısında olduğu gerekçesiyle yasaklıydı. 1971 yılında VVN adına “Antifaşistler Birliği” (Bund der Antifaschisten) ekini alarak, zulüm geçmişi olmayan genç nesillere de açıldı.

Neumann Grubu

Neumann Grubu (Gruppe Neumann) Hamburg Polis Okulu eski öğrencisi Hans-Joachim Neumann tarafından kurulan, 1970'li yıllarda Almanya genelinde saldırılan düzenleyen, sağcı terör örgütüydü.

Odal Grubu

Odal Grubu (Odal-Gruppe) 1970'li yılların başında Hamburg'da çok kez saldırı düzenleyen sağcı bir terör örgütüydü.

Otto Strasser

Otto Strasser (1897–1974) Alman bir Nazi idi. 1920'li yılların başından beri Nasyonal sosyalizmin içinde faal idi ve NSDAP'nin ilk yıllarında etnik nasyonal bir sosyalizm propagandası yapıyordu. 1930 yılında partiden istifa etti ve Siyah Cephe (Schwarze Front) ile yeni nasyonal sosyalist çizgide bir küçük parti kurdu. 1933'de NSDAP'nin iktidara gelmesiyle yurt dışına kaçtı ve daha sonra Kanada'da yaşadı. Strasser, yurt dışından nasyonal-devrimci ve etnik-nasyonal bir sosyalizm fikrinin propagandasını yapıyordu. 1955 yılında Federal Almanya'ya döndü. Bir yıl sonra sağ muhafazakar küçük parti Alman Sosyal Birliğini (Deutsch-Soziale Union) kurdu. Parti, 1962 yılına kadar kaldı ama seçimlerde başarılı olamadı. Strasser ölümüne kadar çok sayıda yazı yayınladı ve kendini Hitler'in ilk karşıtı gibi gösterdi. Etnik-nasyonal sosyalizm görüşü Yeni Sağ (Neue Rechte) ve NPD'nin bir kısmında yankı buldu.

Özgürlükçü Alman İşçi Partisi (FAP)

Özgürlükçü Alman İşçi Partisi (Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FAP)) 1979 yılında kurulan ve bir dönem Federal Almanya'nın en büyük Neonazi örgütü olan, küçük bir aşırı sağ partiydi. Michael Kühnen, 1983’te Nasyonal Sosyalistlerin Eylem Cephesinin (ANS) yasaklanmasından sonra, FAP'ye üyelik çağrısında bulunmuştu. FAP seçimlerde başarı göstermedi ama, Neonazi örgütlenmesinin merkezi olarak etkili oldu. FAP üyeleri çok sayıda sağcı şiddet olaylarına katıldı. 1991 yılından itibaren federal parti merkezi Hamburg yakınlarındaki Halstenbek'te idi. FAP 1995 yılı başında, Federal İçişleri Bakanlığı tarafından Alman Dernekler Yasasına istinaden yasaklandı. Üyelerinin çoğu, örneğin Hamburglu Thomas Wulff, Christian Worch ve Jürgen Rieger, daha sonra Hür Tertipler veya NPD içinde faaliyet gösterdiler.

Reich Kuruluş Etkinliği Kutlamaları

Reich Kuruluş Etkinliği Kutlamaları, Alman İmparatorluğu’nun kuruluş tarihi olan 18 Ocak 1871 ile ilintili. İmparatorluk Dönemi’nde (1871-1918) bu tarih etkinliklerle kutlanıyordu. Weimar Cumhuriyeti Dönemi’nde (1918-1933) Reich Kuruluş Etkinliği Kutlamaları çok kez, demokratik cumhuriyetin karşıtları olan etnik-nasyonal ve aşırı sağcıların toplandığı etkinlikler idi. 1945 sonrası da özellikle sağcı ve aşırı sağcı gruplar bu geleneği sürdürdü. Yarattığı siyasi gerilim nedeniyle örneğin Hamburg'da, 1951 yılında Reich Kuruluş Etkinliği Kutlamaları yasaklandı. Özellikle 1950'li ve 1960'lı yıllarda mevzubahis tarih aşırı sağın yandaşlarının mobilizasyonu için önemini korudu ve günümüzde de bazı sağcı öğrenci cemiyetleri tarafından kutlanıyor.

Rudolf Heß

Rudolf Heß (1894–1987) üst düzey Nazi kadrosu üyesiydi. 1933 ile 1941 arasında Adolf Hitler'in vekiliydi. Daha 1920'de NSDAP'ye üye oldu ve ağırlıkla parti teşkilatının kurulmasından sorumluydu ve çok geniş yetkilere sahipti. Mayıs 1941 tarihinde Nasyonal sosyalist üstlerine haber vermeksizin İskoçya'ya uçtu. Muhtemelen amacı Büyük Britanya ile savaşın sona erdirilmesi konusunda pazarlık yapmaktı. Britanya'nın savaş esiri oldu. Heß, 1946 yılında, Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesinde savaş suçlusu olarak yargılanan Heß müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1987'deki intiharına kadar Berlin-Spandau'daki askeri cezaevinde yattı. Ölümünden bu yana Heß, aşırı sağcılar tarafından kahraman olarak yüceltiliyor ve ölüm tarihinin yıl dönümlerinde anma yürüyüşleri düzenleniyor.

Sağcı rock müziği

Sağcı rock müziği olarak , rock, metal veya hardcore yelpazesindeki, aşırı sağcı şarkı sözleri içeren müzik tanımlanır. 1980'li yıllarda Neonazi çevreleri giderek artan bir şekilde, gençlik kültürü unsurlarını alet etmeye başladı. Dazlakların, oi müzik diye tanımlanan müziğinden ortaya çıkan sağcı rock, ırkçı, antisemitist, queer düşmanı, milliyetçi ve Nasyonal Sosyalizm Dönemi’ni masum gösteren metinler içeren, sert bir rock müziği olarak gelişti. Çok sayıda plak, Nasyonal Sosyalizm Dönemi’ni övdüğü ve şiddet eylemi çağrısı yaptığı için yasaklandı. 2000 yılında yasaklanana kadar, Blood & Honour ağı, müzik vasıtasıyla Neonazi propagandasının örgütlenmesinde önemli bir merkezdi. Aşırı sağcı müzik ile gençler siyasi ajitasyona yönlendirilmeye çalışılıyor. Örneğin 2004 yılında Neonaziler okul bahçelerinde CD'ler dağıttılar. 2000'li yıllardan beri hip-hop, rap ve tekno gibi müzik tarzları da aşırı sağcılar tarafından kullanılıyor.

Sağcı şiddet

"Sağcı şiddet, belirli toplumsal grupların diğerlerinden daha az değerli olduğu şeklindeki yanlış varsayımdan hareket eder. Sağcı şiddet mağdurları; mülteciler, göçmenler, Yahudi insanlar, Müslüman insanlar, Sintiler ve Romanlar, siyasi karşıtlar, evsiz-barksızlar, engelliler, LGBTQ+ bireyler, siyahi insanlar, punkçular, solcular ve antifaşistler ve sağcı dünya görüşünde değersizleştirilen diğer insan gruplarıdır. Mağdurlar, kişiliklerinden veya da davranışlarından ötürü saldırıya maruz kalmazlar. Sağcı faillerin saldırısının nedeni, saldırdıklarının, değersiz gördükleri bir veya birden fazla gruba sözde aidiyetleridir. Bu bağlamda kafalarındaki varsayımların doğru olup olmaması önemli değildir. Sağcı şiddetin pek çok şekli var. Bu fiziki saldırı, tehdit, mobbing, cebir ya da somut olarak mala, mülke zarar verme şeklinde kendini gösterebilir. Bunlara sanal alemdeki sağcı kışkırtma ve düşmanlık da dahildir. Ayrıca mağdurların şiddet olarak tanımladıkları başka deneyimler de vardır."

Kaynak: Mağdur Perspektifi. Sağcı Şiddet Mağdurları İçin İlk Uzman Danışma Yeri

Savage Army

Text folgt.

Siyasi Karşıtlık

Siyasi Karşıtlık (Politische Gegnerschaft) bu bağlamda, aşırı sağcılar tarafından karşıtlık olarak sınıflandırılan ve mücadele gerektiren her türlü siyasi eylemi tanımlamaktadır. Aşırı sağ, siyasi karşıtlar olarak sadece onları değil ama özellikle, antifaşistleri ve diğer solcuları, komünistleri ve sosyal demokratları görmektedirler.

Sosyalist Reich Partisi (SRP)

Sosyalist Reich Partisi (Sozialistische Reichspartei (SRP)) 1949 yılında ilk Federal Parlamento seçimlerinden hemen önce kuruldu. İdeolojisi ve kadroları itibarıyla NSDAP’nin varisi bir parti sayılıyordu. Baş aktörlerinden biri 20 Temmuz 1944 tarihinde Hitler’e düzenlenen suikast ve müteakip darbe girişiminin bastırılmasında önemli rolü olan, eski Wehrmacht Generali Otto Ernst Remer idi. SRP 1951 yılındaki Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu seçimlerinde özellikle kırsal kesimlerde başarılı olarak yüzde 11’lik oy oranına ulaştı. Federal Hükümet, aksi takdirde müttefiklerin işgal makamlarının devreye gireceğinden hareket ederek, SRP’yi yasaklama süreci başlattı. Ekim 1952’de Federal Anayasa Mahkemesi SRP’yi yasakladı. Yerel bazda, örneğin Hamburg’da da genel yasak öncesinde de SRP’ye toplantı yasakları konulmuştu.

SPD İçinde Genç Sosyalistler Çalışma Birliği (Jusos)

SPD İçinde Genç Sosyalistler Çalışma Birliği (Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD (Jusos)), SPD’nin gençlik örgütüdür.

Tarih revizyonu

"Tarih revizyonu olarak, bilimsel ve toplumsal kabul görmüş tarih anlatımını radikal şekilde değiştirme girişimi tanımlanır. Buna Nasyonal Sosyalizm Dönemi’nde yaşananların basite indirgenmesi ya da karartılması da dahildir. Nasyonal sosyalizmin cürümleri aşırı sağcılar tarafından inkar edilir, basitleştirilir veya hatta haklı bulunur. Nasyonal sosyalizm geçmişinin eleştirisel bir şekilde ele alınması, Almanlara sözde ahlaki şantaj uygulanarak, Almanya’nin siyasi güç kazanmasını engellemek amacıyla uygulanan ‘suçluluk kültü’ olarak yorumlanır."

Kaynak: apabiz e.v., Sürekli mi? Berlin'de 1945'den beri Aşırı Sağ ve Karşı Direniş. 15 yaşından büyük gençlerle okulda ve okul dışı eğitim çalışması konulu gezici sergiye ilişkin pedagojik metin içeriğinden, 2019.

Teknik Servis (TD)

Alman Gençlik Birliğinin (BDJ) Teknik Servis (Technischer Dienst (TD)) birimi 1951 yılında paramiliter örgüt olarak kuruldu. Örgütün hedefi muhtemel Sovyetler Birliği saldırısında, silahlı partizan mücadelesi için hazırlıklı olmaktı. TD’nin bazı üyelerinin faaliyetleri, özellikle sözde düşman listelerinin oluşturulması 1953 yılında BDJ ve TD’nin yasaklanmasına neden oldu.

Thies Christophersen

Thies Christophersen (1918–1997) Schleswig-Holsteinlı bir çiftçi ve yayıncıydı. 1944 yılında Nasyonal Sosyalizm Dönemi’nde Auschwitz Toplama Kampının bir yan biriminde bitki yetiştirme deneyleri yapan kurumda çalışıyordu. Bununla da daha sonra Holokost inkarını gerekçelendiriyordu. 1945 sonrası çok sayıda sağ yelpazedeki faaliyetler yürüttü ve “Alman Çiftçileri Acil Yardım Cemiyeti’nin (Notgemeinschaft Deutscher Bauern) kurucuları arasındaydı. Bu örgüt 1971’den sonra Christophersen liderliğinde “Halk ve Çiftçi İnisiyatifi Derneği” adı altında faaliyet gösterdi. Derneğin üç ayda bir yayınlanan “Çiftçiler” (Bauernschaft) adlı dergisi özellikle nasyonal sosyalist kan-vatan ideolojisinin propagandasına ve Neonazi içeriklerine hizmet ediyordu. 1973 yılında “Auschwitz Yalanı” adlı yazı yayınlandı ve 1977’de Nürnberg’de “Auschwitz Kongresi” yapmayı planlıyordu ve 1974 Amerikalı Holokost inkarcısı Gerhard Lauck ile ortak bir etkinlik düzenledi. Christophersen’in yayınları Almanya dışındaki aşırı sağ çevrelerde büyük dikkat çekti. Bu faaliyetleri nedeniyle defalarca tecilli hapis cezalarına çarptırıldı. 1986’dan 1995’e kadar cezai kovuşturmalardam kaçmak için Danimarka’ya sığındı. 1997 yılında Kiel yakınlarındaki Molfsee’de öldü.

Thomas Wulff

Thomas Wulff (1963 doğumlu) Hamburg-Bergedorflu bir Neonazi ve Kuzey Almanya’daki aşırı sağ çevrelerinin liderlerinden sayılıyor. 1980’li yılların başında Michael Kühnen ve Christian Worch etrafından Hamburg Neonazi çevresinde faaldi ve 1980’li yılların ortasında Özgürlükçü İşçi Partisinin (FAP) Eyalet Başkanlığını üstlendi. Worch ile 1989 yılında, özellikle anti-antifa faaliyetleriyle Almanya genelinde tanınan “Milliyetçi Liste” (Nationale Liste) adı altındaki küçük partiyi kurdu. Neonazi örgütlerinin yasaklanmalarına tepki olarak Worch ve Wulff 1990’lı yıllarda Hür Tertipler konseptini geliştirdiler. “Kuzey Almanya Milliyetçi ve Sosyal Eylem Birliği” bu kapsamda genel koordine merkezi olarak görev yapıyordu. Hür Tertipler ve NPD arasındaki yakınlaşma çerçevesinde 2044 yılında Wulff NPD’nin reklamı yaptı ve 2011 yılından itibaren NPD’nin Hamburg Eyalet Teşkilatı Başkan Vekili oldu. 2016 yılında o dönemdeki partinin genel başkanıyla kavgası ardından partiyi terk etti. Wulff defalarca Holokostu inkar etti ve başka suçların yanı sıra, halkı kışkırtmak suçundan da hapis cezalarına çarptırıldı.

Vatan (Die Heimat)

1964 yılında Almanya Nasyonal Demokrat Partisi (NPD) kuruldu. Aşırı sağ parti önemli ölçüde Alman Reich Partisinden ortaya çıktı. Baden-Württemberg'deki ilk seçim başarılarından sonra parti, 1969 yılındaki Federal Parlamento seçimlerinde yüzde beş barajını aşamadı ve uzun süren bir krize girdi. 2003 yılında partiyi yasaklama girişimi, partinin çok sayıda üst düzey yöneticisinin istihbarat elemanı olduğunun ortaya çıkmasıyla, başarısızlıkla sonuçlandı. 2004 ile 2014 yılları arasında parti Saksonya Eyalet Parlamentosunda ve 2006 ile 2016 arası da Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Parlamentosunda temsil ediliyordu. 2017 yılında ikinci bir yasaklama girişimi Federal Anayasa Mahkemesi tarafından, partinin anayasal düzene düşmanlık beslemesine ve Nasyonal Sosyalizm ile ruh ikizi olmasına rağmen, halihazırda demokrasi için tehdit teşkil etmediği gerekçesiyle, reddedildi. Haziran 2023’te NPD adını değiştirerek "Vatan" (Die Heimat) adını aldı.

Parti, antisemitist ve ırkçı görüşleri ve etnik-nasyonal dünya bakışıyla nasyonal sosyalizme büyük yakınlık içinde. Parti üyeleri sürekli olarak Holokostu inkar ediyor ve sağcı saldırılara ve şiddet olaylarına katılıyorlar.

Wehrmacht Sergisi

Wehrmacht Sergisi (Wehrmachtsausstellung) olarak Hamburg Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (HİS) tarafından düzenlenen iki sergi adlandırılmaktadır. HİS Mart 1995’ten itibaren “Kıyım Savaşı. 1941’den 1944’e kadar Wehrmacht’ın Cürümleri” adlı gezici sergiyi gösterdi. Bu sergi 1999 yılına kadar 33 kentte gösterildi. Sergi, Wehrmacht’ın işgal altındaki ülkelerde Avrupalı Yahudilere ve sivil halka uygulanan katliamlardaki payını konu ediyordu. Sergi çerçevesinde çok yoğun bir toplumsal tartışma yaşandı. Aşırı sağ ve muhafazakar güçler sergiye karşı gösteriler organize ederek Wehrmacht’ın “şerefini” savundu. Bilimsel eksikliklerin fark edilmesi üzerine, “Wehrmacht’ın Cürümleri. 1941 – 1944 Kıyım Savaşının Boyutu” başlıklı ikinci bir gezici sergi düzenlendi. Bu sergi de 2001’den itibaren 13 kentte gösterildi, ama daha az tartışmaya neden oldu.

Yabancılara Dur İçin Hamburg Listesi (HLA)

Yabancılara Dur İçin Hamburg Listesi (Hamburger Liste für Ausländerstopp (HLA)) aşırı sağcı bir küçük partiydi. HLA, 1982 yılında Hamburg Eyalet Parlamentosu seçimleri için, eski NPD üyeleri tarafından kuruldu. Parti toplumsal sorunlardan göçmenleri sorumlu tutuyordu, ırkçı içeriklerle tanıtım yapıyordu ve kendini "makul yabancı düşmanlığının" öncüsü olarak görüyordu. HLA, 1982 yılından 1991 yılına kadar Hamburg Eyalet Parlamentosu seçimlerine katıldı ama aldığı oy oranı hiç yüzde 0,7'yi geçmedi. 1998 yılında parti statüsünü kaybetti.

Yeşil Alternatif Liste (GAL)

Yeşil Liste (Grüne Liste) ve Alternatif Liste (Alternative Liste) 1977 yılından itibaren, çevre koruma ve atom santrali karşıtı hareketlerinden ortaya çıkan partiler olarak, birçok Federal Almanya kentinde kuruldu. Onlardan bugün Birlik 90/Yeşiller olarak bilinen parti oluştu. Hamburg Yeşil Alternatif Liste (GAL) adı altında, "Yeşiller" (Die Grünen) ve daha fazla sol eğilimli olan "Alternatif Liste" (Alternative Liste) birleşti. 1982 yılında Hamburg Eyalet Parlamentosu seçimlerine katıldılar. 1984 yılında Hamburg Alternatif Liste feshedildi. Ama GAL adı 2012'de gerçekleşen "Birlik 90/Yeşiller Hamburg" şeklindeki isim değişikliğine kadar korundu.