1940'lı yıllardan 1960'lı yıllara kadar: Denazifikasyon?

1945'den sonra Alman toplumunda nasyonal sosyalist görüşler çok yaygındı. Bir çok Hamburglu da, önceden de olduğu gibi, bu görüşlere bağlıydı.

Hamburg'un savaş sonrası toplumunun geniş kesimlerinde eski Naziler, Britanya Askeri Kent Yönetiminin denazifikasyon önlemlerine rağmen, devlet dairelerinde ve saygın makamlarda görevde oldular. Britanya kontrolünde aşırı sağ partilerin kurulmasına izin verilmedi. Bu nedenle sağcılar bilhassa kendilerini milliyetçi tutucu olarak gösterme çabasındaydılar. Bu kamuflajla ilk parti kuruluşları ve gençlik örgütleri gerçekleştirildi. Sağcı bireylerin yanı sıra örgütlenmiş sağcılardan da antifaşistlere saldırılar oldu. Antisemitist hakaretler zaten günlük hayatın bir parçası olarak yaşanmaya devam ediyordu.

Federal Cumhuriyet'in 1949'da kurulmasının sonra asker cemiyetleri ve aşırı uç sağcı partiler oluşmaya başladı. Mesela Waffen-SS Mütekabiliyet Esasında Yardımlaşma Cemiyeti (Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Waffen-SS (HIAG)) veya 1952'de NSDAP'nin varisi olarak tekrar yasaklanan Sosyalist Reich Partisi (Sozialistische Reichspartei (SRP)). NSDAP'nin eski yönetici kadroları, mesela Hamburg Bölgesi eski Başkanı Karl Kaufmann, gizli ağlar kurdular. 1953 yılında Britanya kolluk güçleri, aralarında Karl Kaufmann'ın da bulunduğu ve FDP'ye sızarak darbe planlayan eski üst düzey Nazilerden oluşan grubu tutukladılar. 1959 yılından itibaren Almanya genelinde ve Hamburg'da çok sayıda antisemitist olaylar cereyan etti. 1960'lı yıllardan başlayarak Hamburg'da da Neonaziler ortaya çıktı. Bu dönemde Almanya Nasyonal Demokratik Partisi (NPD) aşırı sağcılar içinde en etkili güç oldu ve 1969'da Federal Parlamentoya girmeyi kıl payıyla kaçırdı.